Cung cấp các loại vài thun giá rẻ, vải thun giá sỉ toàn quốc.
Hotline: , 0909 979733 , 0919 979733
[0] | Trợ giúp
     


Trang: 1/3 1 2 3

Vải thun Bột - Tím cẩm
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Tím Cẩm

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Tím cà
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Bích

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Bích
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Bích

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Xí muội
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Xí Muội

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Chuối
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Chuối

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Ca cao
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Ca Cao

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Két
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Két

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Cam mỹ
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Cam Mỹ

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Ruốc
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Ruốc

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Bả đậu
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Bả Đậu

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Đô
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Đô

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Dưa cải
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Dưa Cải

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Hồng đào
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Hồng Đào

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Xanh đen
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Xanh Đen

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Vàng bò
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Vàng Bò

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Vịt
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Vịt

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Xi măng
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Xi Măng

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Đỏ
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Đỏ

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Rêu
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Rêu

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Thiên thanh
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Thiên Thanh

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Vải thun Bột - Cà rốt
0 Vnđ/Cây

* Loại vải: Vải Thun Bột

* Màu sắc: Cà Rốt

* Khổ: 1m55 - 1m60

* Trọng lượng: 1Kg = 2m50 đến 3m80

* Xuất xứ: Việt Nam

* Đặt hàng: 10 Cây đến 50 Cây = -1.000đ/Kg

* Đặt hàng: 51 Cây đến 99 Cây = -2.000đ/Kg

Công Ty Cổ Phần Vải Việt Nam

Địa chỉ :82 Phan Sào Nam, phường 11, Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tel : 0286 272 1122 - 0909 979733 - 0919 9797 33
website : sieuthivaithun.com - thegioivaithun.com